EN

Ortaklar

ORTAKLIK YAPISI

​A Grubu Nama ​A Grubu %si B Grubu Nama​ ​B Grubu %si ​Toplam Sermaye Pay Oran (%)​
TSK​GV​ 605.454.545,45 100,00 240.371.079,01 44,97 845.825.624,46 74,20
BIST​ - - 293.018.684,65 54,82 293.018.684,65 25,70
​Diğer Ortaklar - ​​​ ​- 1.155.690,89​ 0,21​​ 1.155.690,89 0,10​
TOPLAM ​605.454.545,45 - 534.545.454,55 - 1.140.000.000,00 100,00

İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan; “Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre A grubu imtiyazlı hisse sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar a​rasından seçilecek 6 üye ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek 3 bağımsız üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nca yürütülür.” hükmü kapsamında A Grubu nama yazılı hisse sahipleri Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazına sahiptir.